{{ proceededToAppl() ? 'Your application for' : 'Apply for' }} Office Receptionist // Derbynnydd Swyddfa

Please enter your email address to proceed with the application.
Please enter your Email Address.
We recognised your email address. Sign in and we'll prefill your application.
Please enter your Password.
Forgotten your password? Reset your password here.
Step 1 out of 3 - Your CV.
Step 1 out of 2 - Your CV.

Upload your CV from your device:

OR choose one of the following options:

File selected:
Please select a file
Step 2 out of 3 - Your Cover Letter.
Step 2 out of 2 - Your Cover Letter.
Verify your documents before submitting.
Almost done! Your details.
Please enter First Name.
Please enter your Surname.
Please enter your Password. Invalid format for password, see comment
Please enter a confirmation password Passwords do not match
Agree to our Terms and Conditions You must accept the terms and conditions to continue
Office Receptionist // Derbynnydd Swyddfa
  • Location Cardiff, South Glamorgan
  • Job Type Permanent
  • Category Admin
  • Sectors : Environment
  • Job Reference : SUS577

Job Description

Sustrans, the charity that’s enabling people to travel by foot, bike or public transport for more of the journeys we make every day, is seeking an excellent communicator to join our team in Wales:

Office Receptionist (Ref SUS577)
£14,145 - £15,231 per annum  (depending on relevant skills and experience)
Welsh speaker – 37.5 hours per week – based in Cardiff

As an integral part of the administration team, your duties will include reception, telephone and general routine office admin tasks which assist in the daily smooth operation of the Sustrans Cymru team. With a good standard of education and customer care awareness/training, you will have previous experience of reception/switchboard and office routines with an excellent telephone manner. Fluency in written and spoken Welsh is essential to assist in routine communications.

Please quote reference number. Closing date for the receipt of completed applications is Tuesday 17 April 2012.

Working Towards Equal Opportunities
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mae Sustrans, yr elusen sy'n galluogi pobl i deithio ar droed, ar feic neu drafnidiaeth gyhoeddus am ragor o'r siwrneiau a wneir gennym bob dydd, yn chwilio am gyfathrebwr rhagorol i ymuno â'n tîm yng Nghymru:

Derbynnydd Swyddfa  (Cyf SUS577)
£14,145 - £15,231 y flwyddyn  (yn dibynnu ar sgiliau a phrofiad perthnasol)
Siaradwr Cymraeg - 37.5 awr yr wythnos – lleolir yng Nghaerdydd

Fel rhan annatod o’r tîm gweinyddu, bydd eich dyletswyddau yn cynnwys gwaith derbynfa, teleffon a thasgau gweinyddol cyffredinol swyddfa a fydd yn cynorthwyo i sicrhau gweithrediad llyfn tîm Sustrans Cymru. Gyda safon dda o addysg a hyfforddiant/ymwybyddiaeth gofal cwsmeriaid, bydd gennych brofiad blaenorol o drefnau derbynfa/switsfwrdd a swyddfa a dull ardderchog o gyfathrebu dros y ffôn. Mae rhuglder mewn Cymraeg llafar ac ysgrifenedig yn hanfodol er mwyn cynorthwyo gyda chyfathrebu o ddydd i ddydd.

Dyfynnwch y rhif cyfeirnod. Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau wedi'u llenwi yw Dydd Mawrth 17 Ebrill 2012.

Gweithio tuag at Gyfleoedd Cyfartal

The client requests no contact from agencies or media sales.

You should never provide bank or financial information, or make any form of payment, when applying for a job. If you are ever asked to do this by a recruiter on our site, please email: info@charityjob.co.uk
Follow us: