Corff y Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru
Cardiff, Cardiff
£0 - £27,414 per year
Permanent, Full-time
Job description

Corff y Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru

 

Cynorthwyydd Personol i Esgob Llandaf

 

Cyflog lan i £27,414 (Ion 2020)

 

Rydym ni’n chwilio am Gynorthwyydd Personol profiadol. Lleolir y swydd yn Llandaf, Caerdydd, a bydd yn ofynnol i’r ymgeisydd gynorthwyo i drefnu a darparu dyletswyddau gweinyddol ac ysgrifenyddol cyffredinol sy’n gysylltiedig â’r swydd brysur, amrywiol a sensitif hon, gan gefnogi gwaith yr Esgob a’i swyddogaeth.

 

Bydd gennych sgiliau TG a sgiliau trefnu ardderchog. Byddwch yn gyfathrebwr hyderus a byddwch yn gallu ymdrin â phob mater mewn ffordd ddoeth a chyfrinachol.

 

Er nad yw gwybodaeth weithredol am yr Eglwys yng Nghymru a’i strwythur yn orfodol, byddai hynny’n fanteisiol.

 

Cynhelir cyfweliadau ar gyfer y swydd hon ar ddydd Llun 25 Tachwedd 2019.

 

Y dyddiad cae ar gyfer derbyn ceisiadau yw canol dydd ar Ddydd Gwener 15fed Tachwedd 2019.

Posted on: 01 November 2019
Closed date: 15 November 2019
Tags: Admin