Cardiff, Cardiff
Starting salary: £27,924 Including Cardiff weighting allowance
Contract, Full-time
Job description

Mind Cymru is growing and have an exciting opportunity for a new person to join our team to provide corporate support to the Operational Management team of Mind Cymru. Key to this role will be exceptional organisation skills, an ability to multitask and work to tight deadlines, financial management skills and strong process management skills.

 

You will provide support in relation to strategic and operational planning, to include supporting the development of Mind Cymru’s business plan, the annual Wales Activity Plan and other Wales focused plans.

 

You will lead on coordinating monitoring and reporting information against the Wales related plans. You will provide support to the Operations Manager in relation to finance and risk management. You will contribute to the effectiveness of Mind Cymru’s governance structures by supporting a number of key fora and also by collaboratively working with staff across Mind in Wales and England. Starting as soon as possible, you will provide maternity cover for the existing postholder.

 

Mae Mind Cymru yn tyfu ac mae cyfle cyffrous wedi codi i berson newydd ymuno â'n tîm i roi cymorth corfforaethol i'r tîm Rheoli Gweithrediadau. Bydd sgiliau trefnu rhagorol, y gallu i gyflawni nifer o dasgau a gweithio at derfynau amser tynn, sgiliau rheoli cyllid a phrosesau cadarn yn allweddol ar gyfer y rôl hon. Byddwch chi'n rhoi cymorth gyda'r gwaith cynllunio strategol a gweithrediadol, gan gynnwys cefnogi'r gwaith o ddatblygu cynllun busnes Mind Cymru, y Cynllun Gweithgarwch Cymru blynyddol a chynlluniau eraill sy'n berthnasol i Gymru.

 

Byddwch chi'n arwain y broses o gydlynu'r gwaith monitro ac adrodd yn ôl ar wybodaeth yn erbyn y cynlluniau sy'n berthnasol i Gymru. Byddwch chi'n rhoi cymorth i'r Rheolwr Gweithrediadau mewn perthynas â rheoli cyllid a rheoli risgiau. Byddwch chi'n cyfrannu at effeithiolrwydd strwythurau llywodraethu Mind Cymru drwy gefnogi nifer o fforymau allweddol a chydweithio â staff Mind ledled Cymru a Lloegr. Yn dechrau mor fuan â phosib, byddwch yn cyflawni’r rôl dros gyfnod mamolaeth y deiliad swydd.

 

Mind is committed to equality of opportunity for all staff, and applications from individuals are encouraged regardless of age, disability, sex, gender reassignment, sexual orientation, pregnancy and maternity, race, religion or belief and marriage and civil partnerships.

 

Fixed Term Maternity Cover – 6 Months Contract

Closing date: Monday 16th December 2019

Interviews: Wednesday 18th / Thursday 19th December 2019

Posted on: 05 December 2019
Closed date: 04 January 2020
Job ref: MIND92546
Tags: Admin, Operations