Home-based
£14,000 per year (£35,000 pro-rata)
Contract, Part-time
Job description

MOSTYN, Wales UK, the foremost contemporary gallery in Wales, is recruiting a Philanthropy Manager to develop opportunities for additional income streams including, but not limited to, Individual and Corporate Giving and Patronage schemes.

This is a new role and an exciting opportunity for an experienced fundraiser to play a key role in enabling the gallery to achieve its vision and mission.

The role is suitable for someone with at least five years’ experience of successful fundraising in the Arts, Charity or Education sectors.

The ideal candidate will have a demonstrable track record of generating significant income, building donor relationships and meeting targets.

///

Mae MOSTYN yn chwilio am Reolwr Dyngarwch i ddatblygu cyfleoedd i gael ffrydiau incwm ychwanegol, gan gynnwys Rhoddion gan Unigolion / Corfforaethau a Chynlluniau Nawdd, ond heb fod yn gyfyngedig i hynny.

Dyma swydd newydd sy’n gyfle cyffrous i godwr arian profiadol alluogi’r oriel i gyflawni ei gweledigaeth a’i chenhadaeth.

Mae’r swydd yn addas i rywun sydd ag o leiaf bum mlynedd o brofiad o godi arian yn llwyddiannus ym meysydd y Celfyddydau, Elusennau neu Addysg.

Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol brofiad amlwg o greu incwm sylweddol, datblygu perthnasoedd â rhoddwyr a chyflawni targedau.

More about MOSTYN
About
MOSTYN

MOSTYN presents international art and culture of our time, activating people’s lives through exhibitions, cultural programmes and commerc... Read more

Refreshed on: 01 March 2020
Closed date: 12 March 2020
Tags: Fundraising, Business Development