Cardiff
£16,380 per year
Permanent, Full-time
Job description

ADMINISTRATIVE ASSISTANT

POST NO: SC487

CARDIFF OFFICE

35 hours per week

£16,380 per annum

Shelter Cymru is the people and homes charity in Wales and works for the prevention of homelessness, the improvement of housing conditions, and the right of everyone to a safe, suitable and affordable home.

We are now looking to recruit for the following position to join our team.  If you want to help end homelessness in Wales, we would love to hear from you.

As part of the Housing Services team, you will be responsible for the implementation of all administrative systems, ensuring that all administrative services are provided professionally and efficiently.

Shelter Cymru offers generous terms and conditions, including 29 days annual leave for full time members of staff plus 2 concessionary Shelter Cymru days.

CYNORTHWYYDD GWEINYDDOL

SYDDFA CAERDYDD

RHIF Y SWYDD: SC487

35 awr yr wythnos

£16,380 y flwyddyn  

Elusen pobl a chartrefi yng Nghymru yw Shelter Cymru, sy’n ymroi i atal digartrefedd, gwella cyflwr tai, a sicrhau bod gan bawb yr hawl i fwynhau lle diogel, addas a fforddiadwy i fyw.

Rhydym yn chwilio am rywun ar gyfer y swydd ganlynol i ymuno â’n tîm. Os ydych chi’n awyddus i helpu’r rheiny sydd ag anghenion ym maes tai, hoffem glywed gennych.

Fel rhan o’r tîm Gwasanaethau Tai, byddwch yn gyfrifol am roi pob system weinyddu ar waith a sicrhau bod yr holl wasanaethau gweinyddol yn cael eu darparu yn broffesiynol ac effeithlon.

Mae Shelter Cymru’n cynnig telerau ac amodau hael, yn cynnwys 29 diwrnod o wyliau blynyddol i aelodau staff llawn amser yn ogystal â 2 ddiwrnod ychwanegol Shelter Cymru.

Posted on: 12 July 2019
Closed date: 25 July 2019
Job ref: SC487
Tags: Admin, Housing Management