Swansea
£28,800 per year
Permanent, Full-time
Job description

SHELTER CYMRU LIVE CO-ORDINATOR

SWANSEA OFFICE

POST NO: SC493

35 hours per week

£28,800 per annum

Shelter Cymru is the people and homes charity in Wales and works for the prevention of homelessness, the improvement of housing conditions, and the right of everyone to a safe, suitable and affordable home.

We are now looking to recruit for the following position to join our team.  If you want to help end homelessness in Wales, we would love to hear from you.

The post holder will manage, develop and deliver the ‘Shelter Cymru Live’ service, which is a national telephone, email and web-based housing advice service for people in housing need.

This role will support new and experienced housing advisers, both voluntary and paid, in their casework as well as directly delivering advice, you will carry responsibility for the service budget, and will also be responsible for quality assurance systems.

Shelter Cymru offers generous terms and conditions, including 29 days annual leave for full time members of staff plus 2 concessionary Shelter Cymru days.

CLOSING DATE:  10AM 5 AUGUST 2019

INTERVIEW DATE: 20/21 AUGUST 2019

 

CYDGYSYLLTWR BYW SHELTER CYMRU

SWYDDFA ABERTAWE

RHIF Y SWYDD:  SC493

35 awr yr wythnos

£28,800 per annum

Shelter Cymru yw'r elusen pobl a chartrefi yng Nghymru sy’n gweithio i atal digartrefedd, gwella amodau tai, a hawl pawb i gael cartref diogel, addas a fforddiadwy.

Rydym am recriwtio rhywun ar gyfer y swydd ganlynol i ymuno â'n tîm. Os ydych chi eisiau helpu i ddod â digartrefedd i ben yng Nghymru, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Bydd deiliad y swydd yn rheoli, datblygu a darparu gwasanaeth ‘Shelter Cymru Byw’ sef gwasanaeth ffôn, e-bost a gwe cenedlaethol sy’n rhoi cyngor ar dai i bobl sydd ag anghenion tai.

Bydd y rôl hon yn cefnogi cynghorwyr iechyd newydd a phrofiadol, sy’n gweithio’n wirfoddol ac yn cael eu talu, yn eu gwaith achos yn ogystal ag wrth ddarparu cyngor yn uniongyrchol, a byddwch yn gyfrifol am gyllideb y gwasanaeth ac am systemau sicrhau ansawdd.

DYDDIAD CAU:  10AM 5 AUGUST 2019

DYDDIAD CYFWELIAD:  20/21 AWST 2019

 

Posted on: 16 July 2019
Closed date: 05 August 2019
Job ref: SC493
Tags: IT, Housing Management