Cardiff
£19,266 per year
Permanent, Full-time
Job description

Sherman Theatre wishes to appoint a Finance & Admin Assistant to support the Finance & HR Manager to ensure the smooth running of the Finance and Admin department.

Closing date: 12noon on Friday 15 October 2021

Interviews to be held on Tuesday 26 October 2021

We are looking to add to the diversity of our workforce and would therefore particularly welcome applications from communities who are currently under represented in our team. Our building is accessible both Front of House and backstage. 

Sherman Theatre is funded by Arts Council of Wales. We are committed to Equal Opportunities and a Registered Charity.

Mae Theatr y Sherman yn dymuno penodi Cynorthwyydd Cyllid a Gweinyddiaeth i gefnogi’r Rheolwr Cyllid ac Adnoddau Dynol i sicrhau bod yr adran Cyllid a Gweinyddiaeth yn rhedeg yn esmwyth.

Dyddiad cau: Hanner dydd, ddydd Gwener 15 Hydref 2021

Cynhelir y cyfweliadau ddydd Mawrth 26 Hydref 2021

Rydyn ni’n awyddus i ychwanegu at amrywiaeth ein gweithlu, felly rydyn ni’n croesawu ceisiadau gan gymunedau sy’n cael eu tangynrychioli yn ein tîm ar hyn o bryd yn benodol. Mae ein hadeilad yn hygyrch i gyrraedd Blaen y Tŷ a chefn llwyfan. 

Ariennir Theatr y Sherman gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Rydym yn ymroddedig i Gyfleoedd Cyfartal ac yn Elusen Gofrestredig.

More about Sherman Theatre
About
Sherman Theatre

Based in the heart of Cardiff, Sherman Theatre is a leading producing house with a particular focus on the development and production of new wo... Read more

Posted on: 23 September 2021
Closed date: 15 October 2021
Job ref: Finance & Admin Assistant
Tags: Admin, Finance

The client requests no contact from agencies or media sales.