Cardiff
£25,000 per year
Permanent, Full-time
Job description

Sherman Theatre wishes to appoint a Finance & HR Manager to support the Head of Finance and Administration in all aspects of Financial Management, HR Compliance and Reporting.

Closing date: 12noon on Friday 15 October 2021

Interviews to be held on Monday 25 October 2021

We are looking to add to the diversity of our workforce and would therefore particularly welcome applications from communities who are currently under represented in our team. Our building is accessible both Front of House and backstage. 

Sherman Theatre is funded by Arts Council of Wales. We are committed to Equal Opportunities and a Registered Charity.

Mae Theatr y Sherman yn dymuno penodi Rheolwr Cyllid ac Adnoddau Dynol i gefnogi’r Pennaeth Cyllid a Gweinyddiaeth ym mhob agwedd ar waith Rheoli Ariannol, Cydymffurfiaeth Adnoddau Dynol, ac Adrodd.

Dyddiad cau: Hanner dydd, ddydd Gwener 15 Hydref 2021

Cynhelir y cyfweliadau ddydd Llun 25 Hydref 2021

Rydyn ni’n awyddus i ychwanegu at amrywiaeth ein gweithlu, felly rydyn ni’n croesawu ceisiadau gan gymunedau sy’n cael eu tangynrychioli yn ein tîm ar hyn o bryd yn benodol. Mae ein hadeilad yn hygyrch i gyrraedd Blaen y Tŷ a chefn llwyfan. 

Ariennir Theatr y Sherman gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Rydym yn ymroddedig i Gyfleoedd Cyfartal ac yn Elusen Gofrestredig.

More about Sherman Theatre
About
Sherman Theatre

Based in the heart of Cardiff, Sherman Theatre is a leading producing house with a particular focus on the development and production of new wo... Read more

Posted on: 23 September 2021
Closed date: 15 October 2021
Job ref: Finance & HR Manager
Tags: Human Resources, Management

The client requests no contact from agencies or media sales.