CF10, Cardiff
£27,225 per annum
Permanent, Full-time
Job description

Senior Policy Officer

 (ref: SUS2873)

£27,225 per annum

37.5 hours per week - based in Cardiff Bay

 

Sustrans Crymru is looking for an experienced policy and influencing professional to ensure that the charity’s knowledge and expertise informs the work of decision-makers and commissioning bodies in Wales.

Educated to degree level or equivalent, you will have experience of public affairs and policy research and  development. You will have excellent written and verbal communications skills and the ability to build and maintain productive working relationships. You will have a good understanding of current transport issues and of local and national policy and politics in Wales. You will have excellent IT literacy and research skills and be committed to the promotion of sustainable transport.

Closing date for the receipt of completed applications is 9am on Thursday 26 March 2020. Interviews will take place in Cardiff on Thursday 2 April 2020.

 

Sustrans is committed to reducing inequality, valuing diversity and enabling inclusion. We welcome applications from people with the appropriate skills from all parts of the community.

 

Uwch Swyddog Polisi

 (Cyf: SUS2873)

£27,225 y flwyddyn

37.5 awr yr wythnos – wedi’i lleoli ym Mae Caerdydd

 

Mae Sustrans Cymru yn chwilio am swyddog polisi a dylanwadu profiadol er mwyn sicrhau bod gwybodaeth ac arbenigedd yr elusen yn llywio gwaith penderfynwyr a sefydliadau comisiynu yng Nghymru.

Byddwch wedi’ch addysgu hyd at lefel gradd neu gyfwerth a bydd gennych brofiad o faterion cyhoeddus a pholisi ymchwil a datblygu. Bydd gennych sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar rhagorol a’r gallu i feithrin a chynnal cysylltiadau gwaith cynhyrchiol. Bydd gennych ddealltwriaeth dda o faterion trafnidiaeth cyfredol ac o bolisi a gwleidyddiaeth leol a chenedlaethol yng Nghymru. Bydd gennych lythrennedd TG a sgiliau ymchwil rhagorol a byddwch yn ymrwymedig i hyrwyddo trafnidiaeth gynaliadwy.  

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau wedi’u cwblhau yw 9yb ddydd Iau 26 Mawrth 2020. Cynhelir cyfweliadau yng Nghaerdydd ddydd Iau 2 Ebrill 2020.

Mae Sustrans wedi ymrwymo i leihau anghydraddoldeb, gwerthfawrogi amrywiaeth a

galluogi cynhwysiant. Croesawn geisiadau gan bobl sydd â’r sgiliau perthnasol o bob

rhan o’r gymuned.  

More about Sustrans
About
Sustrans

We are engineers and educators, experts and advocates. We connect people and places, create liveable neighbourhoods, transform the school run a... Read more

Posted on: 05 March 2020
Closed date: 26 March 2020
Job ref: SUS2873
Tags: Policy/Research