Find your dream job today

Closed: 27 January 2017

Programme Executive - Enterprise and Awards

Posted by The Prince's Trust

Location Cardiff, Wales
Contract
Category Social Care/Development , Project Management
Sectors Youth/Children
Job Reference : 007862

Job Description

Fixed Term Contract - 12 months

Full Time - 35 hours per week

The Prince's Trust Cymru is seeking to recruit a person to be a part of the Enterprise Programme team as an Enterprise Executive, focusing on the RCT and South Wales region.

Working with the Programme Manager you will be responsible for working with local organisations and directly with young people to deliver the Enterprise business start-up support service.

The Prince's Trust programmes are designed to encourage and motivate young people to take the next positive step in their lives whether into education, employment, training or self employment.

You will possess excellent interpersonal, written, verbal communication and IT skills.  An ability to work with a wide range of external/internal customers and referral agencies along with excellent planning and organisational skills are essential.This position will require a DBS check.

Having a criminal record will not necessarily bar you from working with us.  This will depend on the nature of the position and the circumstances and background of your offences. A copy of The Trust's Recruitment of Ex-Offenders policy is also available on request.

The Prince's Trust is committed to equality and valuing diversity.

The ability to speak and write through the medium of Welsh will be an advantage.

Closing Date: Friday 27th January 2017

Interview Dates: Monday 6th and Tuesday 7th February 2017

The Prince's Trust is committed to safeguarding and promoting the welfare of children and young people and expects all staff and volunteers to share this commitment. The successful applicant will be required to apply for an enhanced DBS check.

A NOTE FOR RECRUITMENT AGENCIES

We prefer to hire people directly, but we do have a preferred supplier list for when we'd like a helping hand. We'll be in touch if we need you.

Teitl y Swydd:  Swyddog Gweithredol y Rhaglen - Menter

Yn adrodd i:  Rheolwr Rhaglen - Menter a Dyfarniadau

Lleoliad:  Caerdydd [yn cynnwys RCT a De Cymru]

Oriau:  35 awr yr wythnos

Cyflog:  GBP 20300 [Band 5]

Cyfnod:  Cyfnod penodol o 12 mis

Ar hyn o bryd, yn y DU, mae mwy na 1 miliwn o bobl ifainc rhwng 16-24 mlwydd oed sydd ddim mewn addysg, gwaith neu hyfforddiant (NEET). Mae'r Ymddiriedolaeth yn gweithio gyda thua 3,000 o bobl ifainc ar draws Cymru bob blwyddyn trwy dimau o staff, gwirfoddolwyr a phartneriaid trosglwyddo yng Nghymru .

Mae'r rhaglen Fenter yn anelu i gefnogi pobl ifainc di-waith sydd rhwng 18-30 mlwydd oed i benderfynu os yw bod yn hunangyflogedig yn addas iddyn nhw, eu helpu i brofi eu syniadau, ysgrifennu cynlluniau a dechrau busnes neu gyflawni nodau eraill mewn gwaith, addysg, hyfforddiant neu waith gwirfoddol.

Cyfrifoldeb Swyddog Gweithredol y Rhaglen yw trosglwyddo'r rhaglenni hyn yn uniongyrchol a chydweithio'n glos gyda gwirfoddolwyr, yn unol a thargedau a dangosyddion perfformiad allweddol. Mae hyn yn cynnwys trosglwyddo Sesiynau Gwybodaeth a Sesiynau Archwilio Menter; a chynorthwyo'r bobl ifainc gyda'r broses cynllunio busnes a'u paratoi ar gyfer y gr?p Lansio Busnes.

Byddwch yn meddu ar sgiliau TG, cyfathrebu llafar, ysgrifenedig a rhyngbersonol rhagorol. Mae'r ddawn i gydweithio gydag ystod eang o gwsmeriaid allanol a mewnol ac asiantaethau atgyfeirio, ynghyd a sgiliau cynllunio a threfnu gwych, yn hanfodol. Byddwch angen trwydded yrru a gallu teithio ar draws De Cymru. Mi fydd angen DBS digonol.

Bydd y gallu i siarad ac ysgrifennu Cymraeg o fantais.
I Ymgeisio

Y Dyddiad Cau:  Dydd Gwener 27 Ionawr 2017

Cynhelir cyfweliadau ar Ddydd Llun 6 Chwefror a Dydd Mawrth 7 Chwefror 2017

You should never provide bank or financial information, or make any form of payment, when applying for a job. If you are ever asked to do this by a recruiter on our site, please email: [email protected]

Follow us: