Remote
Unpaid role, expenses paid
Voluntary, 8hrs/week
Actively Interviewing
Job description

Od 2006 roku Polish Psychologists’ Association pomaga Polakom żyjącym na terenie Wielkiej Brytanii. Misja PPA jest dostarczanie profesjonalnych usług z zakresu zdrowia psychicznego jak i rozwoju osobistego. Chcemy propagować wiedzę oraz świadomość psychologiczną w jak najszerszym gronie odbiorców. W zakres naszych usług wchodzą konsultacje psychologiczne, poradnia rodzinna, sesje coachingowe oraz warsztaty edukacyjno-szkoleniowe Akademii Kobiety.

 

Obecnie poszukujemy talentów, które chciałyby dołączyć do naszego niesamowitego Zespołu Akademii Kobiet na stanowisko: Asystent/ka Koordynatora (Wolontariat – praca zdalna/hybrydowa)

 

Twój zakres obowiązków:

 

Zarządzanie:

 

Koordynowanie pracy wolontariuszy należących do Projektu Akademia Kobiety, rozumiane

jako planowanie, realizacja i ewaluacja wszystkich podejmowanych działań

 

Organizowanie i prowadzenie spotkań z wolontariuszami biorącymi udział w projekcie

Udzielanie merytorycznego wsparcia wolontariuszom Konsultowanie podejmowanych aktywności z Liderem Projektu Akademia Kobiety

 

Przygotowywanie oraz wysyłanie szczegółowych planów wszystkich przedsięwzięć do

Koordynatora Projektu Akademia Kobiety w celu ich zatwierdzenia, przed podjęciem

jakichkolwiek działań

 

Przygotowywanie wniosków o wsparcie finansowe Projektu Akademia Kobiety,

skierowanych zarówno do Rady i Zarządu PPA jak i do organizacji zewnętrznych.

 

Prelekcja:

 

Współtworzenie programu edukacyjnego z Koordynatorem Projektu Akademia Kobiety z

wyprzedzeniem na minimum 6 miesięcy. Szczegółowy i staranny dobór planowanej tematyki poruszanej w trakcie spotkań Akademii Kobiety

 

Staranne opracowanie tematyki uwzględniając korzyści edukacyjne dla uczestniczek Projektu Akademia Kobiety

 

Przygotowanie i prezentacja tematów z obszaru nauk społecznych i medycznych, zgodnych z wykształceniem Asystenta Koordynatora Projektu Akademia Kobiety na spotkaniach

Akademii Kobiet

 

Przygotowanie ciekawej i kreatywnej prezentacji multimedialnej,

materiałów edukacyjnych, ćwiczeń angażujących grupę do aktywizacji umysłowej

 

Doradzanie merytoryczne Wolontariuszom Projektu Akademia Kobiety w celu stałego

podnoszenia jakości oferowanych przez nich prelekcji

 

Stała komunikacja z Koordynatorem Projektu Akademia Kobiety w celu opracowania

najlepszej strategii przekazu informacji uczestniczkom Akademii Kobiety

 

Promocja:

 

Aktywna promocja Projektu Akademii Kobiety na spotkaniach i event’ach branżowych

Pisanie artykułów promujących Akademię Kobiety

 

Opracowywanie ulotek i materiałów promujących działania Akademii Kobiety.

Edukacja, treningi i superwizja

 

Czynny rozwój edukacyjny poprzez uczestniczenie w treningach i szkoleniach gwarantujących rozwój zawodowy z korzyścią dla rozwoju Projektu Akademii Kobiety: szkolenia i treningi z zakresu nauk społecznych i medycznych oraz pokrewnych.

 

Czynne podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez uczestniczenie w studiach

podnoszących kwalifikacje zawodowe z zakresu nauk społecznych (psychologia, pedagogika, socjologia, seksuologia, psychoterapia) i medycznych.

 

Uczestniczenie w superwizjach organizowanych przez Koordynatora Projektu Akademia

Kobiety.

 

Czynne poszukiwanie i uczestniczenie w event’ach organizowanych dla kobiet w Wielkiej

Brytanii w celu wymiany doświadczeń oraz promocji Projektu Akademia Kobiety.

 

Nasze oczekiwania:

 

Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (asystowanie przy projektach promujących zdrowie psychiczne lub zarządzaniu zasobami ludzkimi)

 

Dostępność około 8 godzin w tygodniu

 

Wykształcenie kierunkowe z zakresu Nauk Społecznych (psychologia, socjologia, pedagogika, lub nauk medycznych).

 

Mile widziane studia podyplomowe z nauk seksuologicznych lub pokrewnych (kliniczna/sądowa), ukończona psychoterapia, posiadana akredytacja

UKCP/BACP/BPS/HCPC/COSRT

 

Bardzo dobra znajomość szeroko pojętych koncepcji oraz teorii psychologicznych a także

wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne

 

Umiejętność przygotowywania raportów, prezentacji oraz dobra znajomość pakietów

Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)

 

Dobra organizacja czasu pracy własnej oraz zespołu

 

Znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie zaawansowanym.

 

To oferujemy:

 

Pracę w miłym zespole i wzajemne wsparcie

 

Spotkania cykliczne, warsztaty i szkolenia dla wolontariuszy

 

Możliwość pracy zdalnej

 

Rozwój i nabycie nowego doświadczenia w wybranym kierunku

 

Merytoryczne wsparcie od naszego doświadczonego zespołu

 

Zaświadczenie o odbytej pracy na rzecz organizacji charytatywnej.

 

 

Zapraszamy do aplikowania!

 

More about Polish Psychologists' Association

Polish Psychologists’ Association’s mission is to provide free psychological support to the Polish speaking community in the UK and... Read more

Refreshed on: 14 May 2022
Closing date: 28 June 2022 at 23:59
Job ref: Asystent/ka koordynatora Akademii Kobiety
Tags: Management, Volunteer Management

The client requests no contact from agencies or media sales.