4 Social Care/Development jobs

Don’t miss out on a job again!

Get job alerts for this search sent straight to your inbox

You haven't selected any filters. To create a tailored job alert, select your filters first.
Email address

Oh no!

{{ alertCtrl.errorMsg }}

By clicking 'Create alert' you agree to the Terms and Conditions applicable to our service and acknowledge that your personal data will be used in accordance with our Privacy and Cookie Policy and you will receive emails and communications about jobs and career related topics.

All done!

You will now get the latest from this search sent to your inbox.

Check your email inbox in order to verify your job alert

{{ alertCtrl.errorMsg }}

Sign in or register to manage your job alerts.

Register

Action on Hearing Loss
Cardiff
£12,600 per year (£21,000 FTE)
Drwy’r Gwasanaeth Cyfeillio dan Arweiniad Gwirfoddolwyr, fe fyddwn yn cynnig cymorth i bobl â B/byddardod a cholled clyw sy’n ymdopi â...
Action on Hearing Loss
Cardiff
£12,600 per year (£21,000 FTE)
Through the Volunteer Led Befriending Service we will offer support to people with deafness and hearing loss
Page 1 of 1
Action on Hearing Loss
Cardiff
£12,600 per year (£21,000 FTE)
Permanent, Part-time
Job description

Mae Byw’n Dda â Cholled Clyw yn brosiect tair blynedd a ariannir gan Lywodraeth Cymru o dan Grant ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy.  Mae gan y prosiect dair cainc lle mae recriwtio, hyfforddi a chynorthwyo gwirfoddolwyr yn elfen hanfodol.

Drwy’r Gwasanaeth Cyfeillio dan Arweiniad Gwirfoddolwyr, fe fyddwn yn cynnig cymorth i bobl â B/byddardod a cholled clyw sy’n ymdopi â theimladau o arwahanrwydd, unigrwydd, a’u grymuso i wella’u lles ac i gael at wasanaethau yn eu cymuned leol.  Caiff hyn ei gyflenwi mewn dwy ffordd:

  • ‘Amser i Mi’ – gwasanaeth cyfeillio gartref dan arweiniad gwirfoddolwyr.  1 awr yr wythnos am 10 sesiwn i fod yn gydymaith i’r rheiny sy’n byw â cholled clyw, tinitws neu F/fyddardod sy’n chwilio am rywun i’w gyfarfod.
  • ‘Yma ac Acw’ – gwasanaeth cyfeillio dan arweiniad gwirfoddolwyr i gynorthwyo’r rheiny sydd â cholled clyw, tinitws neu F/fyddardod i ddod yn fwy annibynnol a gweithgar.  Cymorth gan wirfoddolwyr am 1 awr yr wythnos am 10 sesiwn i gynorthwyo annibyniaeth wrth ddefnyddio grwpiau cymdeithasol. 

Dyddiad y cyfweliad: 29ain o Fehefin, 2020

Mae’r swydd hon hefyd yn amodol ar ddatgeliad uwch boddhaol gan Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Check commute
Starting Address
Destination
Mode of transport
Posted on: 22 May 2020
Closing date: 19 June 2020
Job ref: S1421
Tags: Social Care/Development,Support Worker
You have hidden this job: