12 Welfare officer jobs near Cardiff

Don’t miss out on a job again!

Get job alerts for this search sent straight to your inbox

You haven't selected any filters. To create a tailored job alert, select your filters first.
Email address

Oh no!

{{ alertCtrl.errorMsg }}

By clicking 'Create alert' you agree to the Terms and Conditions applicable to our service and acknowledge that your personal data will be used in accordance with our Privacy and Cookie Policy and you will receive emails and communications about jobs and career related topics.

All done!

You will now get the latest from this search sent to your inbox.

Check your email inbox to verify your email address and start receiving job alerts.

{{ alertCtrl.errorMsg }}

Sign in or create an account to start managing your alerts.

Register

Carers Trust
Cardiff, Cardiff
£26,789 pro rata (0.8 FTE working pattern to be agreed)
The main point of contact for members of the National Engagement Group for Carers you will be supporting carers to have their voices heard.

What’s my CV Worth?

Find out what your CV is worth in the third sector and get tips on how to improve it using our new instant CV worth checker.

Check my CV
Carers Wales
Wales
£25,276 rising to £28,972 per year
Carers UK has an exciting new opportunity for an enthusiastic individual with experience in customer relationship or business development.
Carers Trust
Cardiff, Cardiff
£30,328 per year
The role will lead on developing partnerships and activities to maximise opportunities for unpaid carers to be directly heard
Citizens Advice
Wales
£54,564 + £3520 London Allowance, if applicable
Citizens Advice
Wales
£41,562 (plus £3,520 London Allowance if applicable)
Page 1 of 1
Cardiff, Cardiff
£26,789 pro rata (0.8 FTE working pattern to be agreed)
Contract, Part-time, Temporary, Ends 31/3/23
Job description

What are we looking for?

The role will suit someone who is organised, has excellent communication skills and the ability to write a range of informative resources. You will need to be enthusiastic in your approach to work, flexible and people orientated.

To be successful as a Project Officer at Carers Trust, you will have: (the following skills and experience will be assessed at interview)

 • Experience of taking the lead on coordinating multiple, sometimes complex, projects
 • Experience of overseeing key elements of projects, developing and delivering project plans and monitoring progress against them
 • Excellent stakeholder engagement and management skills
 • Confidence in using your own initiative to progress work and manage competing demands
 • Excellent organisational skills with strong attention to detail
 • A positive and proactive attitude to working with others
 • Experience of drafting reports, guides and presentations and confidence in sharing and promoting resources through online training events and meetings
 • A working knowledge of the policy context, devolved systems and structures in Wales particularly relating to health, social care and education

What difference will you make for Carers in Wales?

This is an opportunity for you to make a real difference to the lives of Carers in Wales. As the main point of contact for members of the National Engagement Group for Carers you will be instrumental in supporting carers to have their voices heard on a national platform. You will also have a supporting role in a national project between Carers Wales and Carers Trust Wales focused on developing training and resources to improve unpaid carers’ experiences in health and social care.

You will take a proactive approach to project support, working collaboratively with colleagues across Carers Trust to deliver against a wide range of project aims, ensuring that carers and other key stakeholders are able to inform, shape and support the work of Carers Trust Wales.

If this sounds like you, we would be delighted to hear from you. 

We reserve the right to close applications at any time, once we have received sufficient applications.  We advise you to submit your application as early as possible to prevent disappointment.

Beth rydym yn chwilio amdano?

Bydd y rôl yn gweddu i rywun sy’n drefnus, sy’n meddu ar sgiliau cyfathrebu rhagorol a’r gallu i ysgrifennu ystod o adnoddau addysgiadol. Bydd angen ichi fod yn frwdfrydig yn eich agwedd at eich gwaith, yn hyblyg ac yn mwynhau gweithio gyda phobl.

I fod yn Swyddog Prosiectau llwyddiannus yn yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr, bydd gennych: (caiff y sgiliau a’r profiad canlynol eu hasesu yn y cyfweliad)

 • Profiad o arwain ar gydlynu mwy nac un prosiect, rhai ohonynt yn gymhleth
 • Profiad o oruchwylio elfennau allweddol o brosiectau, datblygu a chyflawni cynlluniau prosiect a monitro’r cynnydd wrth eu cyflawni
 • Sgiliau rheoli ac ymgysylltu â budd-ddeiliaid
 • Hyder i weithio ar eich liwt eich hun i symud gwaith yn ei flaen a rheoli gofynion croes
 • Sgiliau trefnu rhagorol a phwyslais cryf ar fanylion
 • Agwedd gadarnhaol a rhagweithiol at weithio gydag eraill
 • Profiad o lunio adroddiadau, arweinlyfrau a chyflwyniadau a hyder i rannu a hyrwyddo adnoddau trwy ddigwyddiadau a chyfarfodydd hyfforddiant ar-lein
 • Gwybodaeth weithiol o'r cyd-destun polisi, systemau a strwythurau datganoledig yng Nghymru, yn enwedig felly ym meysydd iechyd, gofal cymdeithasol ac addysg

Pa wahaniaeth fyddwch chi’n ei wneud i Ofalwyr yng Nghymru?

Mae hwn yn gyfle ichi wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau Gofalwyr yng Nghymru. Fel y prif bwynt cyswllt ar gyfer aelodau’r Grŵp Ymgysylltu Cenedlaethol i Ofalwyr byddwch yn chwarae rhan allweddol yn cefnogi gofalwyr i sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed ar lwyfan cenedlaethol. Bydd gennych hefyd rôl gefnogol mewn prosiect cenedlaethol rhwng Gofalwyr Cymru ac Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru i ddatblygu hyfforddiant ac adnoddau i wella profiadau gofalwyr di-dâl ym meysydd iechyd a gofal cymdeithasol.

Bydd gennych agwedd ragweithiol at gefnogi prosiectau, gan weithio gyda chydweithwyr ar draws yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr i gyflawni ystod eang o nodau prosiectau, a sicrhau bod gofalwyr a budd-ddeiliaid allweddol eraill yn gallu cyfrannu at, llywio a chefnogi gwaith Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru.

Os yw hyn yn swnio fel chi, byddem yn falch iawn o glywed gennych. 

Additional documents
Job Description (.pdf)
Job Description (.pdf)
Application Form (.docx)
Application Form (.doc)
Equalities Form (.docx)
Equalities Form (.docx)
Check commute
Starting Address
Destination
Mode of transport
More about Carers Trust
About
Carers Trust

Carers Trust is a major charity for, with and about carers. We work to improve support, services and recognition for anyone living with the cha... Read more

Refreshed on: 27 April 2021
Closing date: 17 May 2021
Tags: Project Management,Operations
You have hidden this job: