2 Area marketing manager jobs near Cardiff, Wales

Don’t miss out on a job again!

Get job alerts for this search sent straight to your inbox

You haven't selected any filters. To create a tailored job alert, select your filters first.
Email address

Oh no!

{{ alertCtrl.errorMsg }}

By clicking 'Create alert' you agree to the Terms and Conditions applicable to our service and acknowledge that your personal data will be used in accordance with our Privacy and Cookie Policy and you will receive emails and communications about jobs and career related topics.

All done!

You will now get the latest from this search sent to your inbox.

Check your email inbox to verify your email address and start receiving job alerts.

{{ alertCtrl.errorMsg }}

Sign in or create an account to start managing your alerts.

Register

What’s my CV Worth?

Find out what your CV is worth in the third sector and get tips on how to improve it using our new instant CV worth checker.

Check my CV
Page 1 of 1
Cardiff, Cardiff
£23,000 - £25,000 per year
Permanent, Full-time
Job description

About Us   

FareShare Cymru works with charities and community organisations across South Wales helping to fight food poverty by tackling food waste. We take surplus edible food from the food and drink industry (food that would otherwise be wasted) and redistribute it to organisations in South Wales that feed people in need, turning an environmental problem into a social solution.  

Over the last year we have redistributed over 500t of surplus food, providing enough meals for over 1.1 million meals and helping in excess of 5,000 people a week.  

This is a very important and exciting time for FareShare Cymru as we are about to embark on a programme of change and growth that will lead to us branching out across South Wales and into the west, recruiting more volunteers and more community food members, handling more food and expanding our base in Cardiff.  

Summary  

The Community Food Member Coordinator will assist in the growth and development of the organisation as a whole and especially to continue to grow the number of Community Food Members (CFMs) that we work with.    

  

Job Role   

The role will involve the recruitment of new Community Food Members ensuring that we reach more organisations and help more people, as well as ensuring that the needs of our existing CFMs continue to be met.  You will develop new relationships, partnerships and projects as well as playing a role in the overall development of the organisation.  

Additional Info  

Further information on FareShare Cymru and the job description can be found on our website fareshare.cymru

Amdanom ni

Mae FareShare Cymru yn cydweithio gydag elusennau a mudiadau cymunedol ledled De Cymru i geisio trechu tlodi bwyd gan fynd i’r afael â gwastraff bwyd. Rydym yn derbyn bwyd bwytadwy dros ben gan y diwydiant bwyd a diod (bwyd caiff ei wastraffu fel arall) a’i ail-ddosbarthu i fudiadau yn Ne Cymru sy’n bwydo pobl mewn angen. Felly i’r perwyl hwn, maen nhw’n newid problem amgylcheddol i fod yn ddatrysiad cymdeithasol. 

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, bu inni ail-ddosbarthu dros 1100t o fwyd sy’n weddill, gan ddarparu digon o fwyd i baratoi dros 2.8 miliwn o brydau

Mae hyn yn gyfnod pwysig a chyffrous dros ben i FareShare Cymru wrth inni fynd ati i ymgymryd â newidiadau a thwf a fydd yn gyfle inni ymledu ar draws De Cymru a thuag at y gorllewin. Byddwn yn recriwtio mwy o wirfoddolwyr ac aelodau bwyd cymunedol gan ymdrin â mwy o fwyd ac ehangu ein gweithle yng Nghaerdydd.

Crynodeb

Bydd y Rheolwr Prosiect Cynorthwyol yn helpu gyda thyfiant a datblygiad y mudiad yn ei chyfanrwydd a helpu’n enwedig i barhau i ofalu fod FareShare Cymru yn cydweithio gyda mwyfwy o Aelodau Bwyd Cymunedol (CFMs).

Swyddogaeth

Yn y swydd bydd disgwyl ichi recriwtio Aelodau Bwyd Cymunedol newydd gan ofalu ein bod yn cysylltu gyda mwy o fudiadau a helpu mwy o bobl. Hyn i gyd drwy barhau i ofalu caiff anghenion ein Haelodau Bwyd Cymunedol presennol eu bodloni. Byddwch yn datblygu perthnasau, partneriaethau a phrosiectau newydd ynghyd â chynorthwyo gyda datblygiad cyffredinol y mudiad

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae mwy o wybodaeth am FareShare Cymru ar ein gwefan www.fareshare.cymru

  

  

Additional documents
Community Food Member Coordinator Job Description (.docx)
Community Food Member Coordinator Job Description Welsh (.pdf)
Application Instructions

Please send a copy of your CV and supporting statement

Application deadline: 9.00am Friday 15th October 2021
Interviews: week commencing 4th November 2021


Anfonwch gopi o’ch CV a datganiad ategol

Y dyddiad cau ar gyfer ceisadau yw: 09.00am ar ddydd Gwener Hydref y 15fed 2021

Caiff y cyfweliadau eu cynnal yn ystod yr wythnos yn dechrau y 4ydd o Dachwedd 2021


Check commute
Starting Address
Destination
Mode of transport
More about FareShare Cymru
About
FareShare Cymru

FareShare Cymru is at the centre of two of the most urgent issues that face the UK – food poverty and food waste.

Our vision is... Read more

Posted on: 24 September 2021
Closing date: 24 October 2021
Tags: Project Management
Job closes in 1 week
You have hidden this job: