Evaluation officer jobs near Cardiff (2)

Don’t miss out on a job again!

Get job alerts for this search sent straight to your inbox

You haven't selected any filters. To create a tailored job alert, select your filters first.
Email address

Oh no!

{{ alertCtrl.errorMsg }}

By clicking 'Create alert' you agree to the Terms and Conditions applicable to our service and acknowledge that your personal data will be used in accordance with our Privacy and Cookie Policy and you will receive emails and communications about jobs and career related topics.

All done!

You will now get the latest from this search sent to your inbox.

Check your email inbox in order to verify your job alert

{{ alertCtrl.errorMsg }}

Sign in or register to manage your job alerts.

Register

Page 1 of 1
CF10, Cardiff 1.2 miles
£35,388 per annum
Contract, Full-time
Job description

National Programme Manager,

Active Travel Fund, Wales

(Ref SUS2773)

£35,388 per annum

37.5 hours per week – contract to 31 March 2021 - based in Cardiff

This important role will be key in leading the Active Travel Fund (ATF) programme at Sustrans Cymru, taking responsibility for the oversight and management of our programme of work to deliver the Welsh Government’s 2020-21 Active Travel funding programme. This programme provides support to local authorities in Wales to deliver the vision and ambitions of the Active Travel Act in Wales. 

Educated to degree level or equivalent and with project management experience, you will have experience in programme delivery, monitoring, evaluation and reporting, of successful partnership working with key stakeholders and decision makers and of line management. You will be skilled in collaborative working, have demonstrative co-ordination and task management skills and the ability to build effective relationships with funders, project partners, supporters and the general public. Your written and verbal communications skills will be strong and include interpersonal skills, you will have a high level of IT literacy and knowledge of a broad range of walking and cycling related standards, guidance and best practice with a working geographical knowledge of Wales. You will also be committed to the promotion of sustainable transport.

Closing date for the receipt of completed applications is 9am on Monday 25 November 2019.  Interviews will take place in Cardiff during week commencing Monday 2 December 2019.

Sustrans is committed to reducing inequality, valuing diversity and enabling inclusion.  We welcome applications from people with the appropriate skills from all parts of the community.

Rheolwr Rhaglen Cenedlaethol,

Cronfa Teithio Llesol, Cymru

(Cyf SUS2773)

£35,388 y flwyddyn

37.5 awr yr wythnos – cytundeb hyd 31 Mawrth 2021 – lleoliad: Caerdydd

Bydd y rôl hon yn rhan allweddol o arwain ar raglen y Gronfa Teithio Llesol (CTLl) yn Sustrans Cymru, yn gyfrifol am oruchwylio a rheoli ein rhaglen waith i gyflawni rhaglen ariannu Teithio Llesol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020–21. Mae’r rhaglen hon yn cefnogi awdurdodau lleol yng Nghymru i gyflawni gweledigaeth ac uchelgeisiau’r Ddeddf Teithio Llesol yng Nghymru.

Bydd gennych addysg i lefel gradd neu gyfwerth, ynghyd â phrofiad o reoli prosiectau, a bydd gennych brofiad o ddarparu rhaglenni, monitro, gwerthuso ac adrodd yn ôl, o weithio’n llwyddiannus mewn partneriaeth â rhanddeiliaid a phenderfynwyr allweddol, a phrofiad o fod yn rheolwr llinell. Byddwch yn fedrus wrth weithio ar y cyd, byddwch yn gallu dangos sgiliau cydlynu a rheoli tasgau a bydd y gallu gennych i feithrin cysylltiadau effeithiol gyda chyllidwyr, partneriaid prosiect, cefnogwyr a’r cyhoedd. Byddwch yn meddu ar sgiliau cyfathrebu cadarn yn ysgrifenedig ac ar lafar, yn cynnwys sgiliau rhyngbersonol. Bydd gennych lefel uchel o lythrennedd TG, a gwybodaeth am ystod eang o safonau, canllawiau ac arfer da sy’n gysylltiedig â cherdded a beicio. Bydd gennych adnabyddiaeth ddaearyddol ddigonol o Gymru. Byddwch hefyd yn ymrwymedig i hyrwyddo trafnidiaeth gynaliadwy.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau wedi’u cwblhau yw 9yb ddydd Llun 25 Tachwedd 2019.  Cynhelir cyfweliadau yng Nghaerdydd yn ystod yr wythnos sy’n dechrau dydd Llun 2 Rhagfyr 2019.

Mae Sustrans wedi ymrwymo i leihau anghydraddoldeb, gwerthfawrogi amrywiaeth a

galluogi cynhwysiant. Croesawn geisiadau gan bobl sydd â’r sgiliau perthnasol o bob rhan o’r gymuned.

Check commute
Starting Address
Destination
Mode of transport
More about Sustrans
About
Sustrans

We are engineers and educators, experts and advocates. We connect people and places, create liveable neighbourhoods, transform the school run a... Read more

Posted on: 15 November 2019
Closing date: 25 November 2019
Job ref: 103208CHJ
Tags: Project Management,Operations
Job closes in 1 week
You have hidden this job: