278 Challenge events manager jobs

Don’t miss out on a job again!

Get job alerts for this search sent straight to your inbox

You haven't selected any filters. To create a tailored job alert, select your filters first.
Email address

Oh no!

{{ alertCtrl.errorMsg }}

By clicking 'Create alert' you agree to the Terms and Conditions applicable to our service and acknowledge that your personal data will be used in accordance with our Privacy and Cookie Policy and you will receive emails and communications about jobs and career related topics.

All done!

You will now get the latest from this search sent to your inbox.

Check your email inbox in order to verify your job alert

{{ alertCtrl.errorMsg }}

Sign in or register to manage your job alerts.

Register

Top job
Carers Trust
Cardiff, Cardiff
£23,000 per year
Office Manager providing a full business management service to the office of Carers Trust Wales and supporting the work of the Director.
Top job
Kidscape
Home-based
£32,000 per year FTE
Seeking a confident self-starter to join Kidscape as our Communications Manager.
Top job
Settle
E8, London
£30k - £35k per year, pro-rata
Settle is a charity supporting young people. We're hiring an Operations Manager, a new role for us, as the key to our future success.
Top job
Help for Heroes
Home-based
£47,179 - £58,841
Are you an ambitious and experienced Community & Events fundraising manager, do you have great people and relationship building skills?
Top job
Christian Aid
Multiple Locations
£47,973 per annum
This can role can be based in any UK/Ireland Christian Aid office.
Top job
Shannon Trust
Home-based
£36,000 per year
Support thousands of people in prison every year to transform their lives by unlocking the power of reading.
Ashby Jenkins Recruitment
City of London
£33000 - £36000 per year
MS Society
Multiple Locations
£38,506 - £43,897 per year, plus excellent benefits
Page 1 of 19
Cardiff, Cardiff
£23,000 per year
Permanent, Full-time
Job description

Carers Trust Wales provides information, advice and support to Wales’ 370,000 unpaid carers and to professionals who work with carers. Together with our Network Partners, a network of local carer focused charities, we provide support, information, advice and services for children, young people and adults caring, unpaid, for a family member or friend.  The number of carers is growing, with 3 in 5 of us likely to become a carer at some point in our lifetime. Unpaid carers save the Welsh economy over £8.1bn every year and act as a crucial support to our stretched health and social care systems.

We are currently looking for a Wales Office Manager to provide a full business management service to the office of Carers Trust Wales and support the work of the Director of Wales.

The successful candidate will have a range of responsibilities including diary management and supporting governance processes. The successful candidate will also be responsible for ensuring the quality of processes and systems to facilitate the effective running of Carers Trust Wales’ office in line with annual plans and funding requirements. 

The post will sit within the Carers Trust Wales team and be managed by the Director of Wales.

The successful candidate will have excellent communication skills, the ability to read and draft relevant information at pace along with event management experience.

This is a great opportunity for someone interested in joining a vibrant organisation and very successful team to make a difference to the lives of unpaid carers across Wales.

Interviews are provisionally set for w/c 22 February in Cardiff.

To apply please complete an application form.

Applications close at 12 midnight Sunday 14 February 2021.

Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru yn darparu gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth i’r 370,000 o ofalwyr di-dâl yng Nghymru ac i weithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda gofalwyr. Gyda’n Partneriaid Rhwydwaith, rhwydwaith o elusennau lleol sy’n darparu ar gyfer gofalwyr, rydym yn darparu cefnogaeth, gwybodaeth a gwasanaethau i blant, pobl ifanc ac oedolion sy’n gofalu, yn ddi-dâl, am aelod o’r teulu neu gyfaill.  Mae nifer y gofalwyr yn tyfu, ac mae 3 o bob 5 ohonom yn debygol o fod yn ofalydd ar ryw adeg yn ein bywydau. Mae gofalwyr di-dâl yn arbed dros £8.1bn i economi Cymru bob blwyddyn ac maent yn rhoi cefnogaeth allweddol i’n systemau iechyd a gofal cymdeithasol sydd o dan bwysau dybryd.

Rydym yn chwilio am Reolydd Swyddfa Cymru i ddarparu gwasanaeth rheoli busnes llawn i swyddfa Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru a chefnogi gwaith Cyfarwyddwr Cymru.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus nifer o gyfrifoldebau gwahanol gan gynnwys rheoli dyddiaduron a chefnogi prosesau llywodraethiant. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus hefyd yn gyfrifol am sicrhau ansawdd prosesau a systemau fel bod swyddfa Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru yn rhedeg yn ddi-drafferth yn unol â chynlluniau blynyddol a gofynion ariannu.

Bydd y swydd yn rhan o dîm Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru ac yn cael ei rheoli gan Gyfarwyddwr Cymru.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus sgiliau cyfathrebu rhagorol, y gallu i ddarllen a llunio gwybodaeth berthnasol yn ddioed ynghyd â phrofiad o reoli digwyddiadau.

Mae hwn yn gyfle gwych i rywun sy’n awyddus i ymuno â mudiad bywiog a thîm llwyddiannus iawn er mwyn gwneud gwahaniaeth i fywydau gofalwyr di-dâl ledled Cymru.

Trefnwyd cyfweliadau ar hyn o bryd ar gyfer yr wythnos yn cychwyn ar 22 Chwefror yng Nghaerdydd.

I wneud cais dylech lenwi ffurflen gais.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12 ganol nos dydd Sul 14 Chwefror 2021.

Additional documents
Job description - English (.docx)
Job description Welsh (.docx)
Application form English (.docx)
Application form Welsh (.doc)
Equalities and Diversity Monitoring questionnaire English (.docx)
Equalities and Diversity Monitoring questionnaire Welsh (.docx)
Check commute
Starting Address
Destination
Mode of transport
More about Carers Trust
About
Carers Trust

Carers Trust is a major new charity for, with and about carers. We work to improve support, services and recognition for anyone living with the... Read more

Posted on: 19 January 2021
Closing date: 14 February 2021
Tags: Management,Operations
You have hidden this job: